ປົດຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປອອກຈາກຕໍາແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວແລ້ວ

ສຕລ ປ ະ ກາດປົດ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ຈາກ ຕໍາ ແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງ ໄມເຄີນ ໄວ ຄູຝຶກຊາວເຢຍລະມັນ ເຂົ້າມາຄຸມທີມແທນ ລຸຍ U23 ຊິງແຂ້ມອາຊຽນ 2022 ແລະ ຊີເກມ ຜົນງານທີມຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການຄຸມທີມຂອງ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ໄວ 52 ປີ ໃນ Aff Suzuki cup 2020 4 ນັດຂອງກຸ່ມ B ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດຫວຽດນາມ 0-2,

ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດມາເລເຊຍ 0-4, ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດອິນໂດເນເຊຍ 5-1 ແລະ ເສຍໃຫ້ ທີມຊາດ ກ ຳ ປູເຈຍ 0-3. ສະຫຼຸບຕາ ຕ ະ ລາງຄະແນນຂອງກຸ່ມ B ອິນໂດເນເຊຍ ມີ 10 ຄະແນນເທົ່າກັບ ຫວຽດນາມ ແຕ່ອິນໂດເນເຊຍ ຍິ ງ ໄດ້ 13 ປ ະ ຕູ, ສ່ວນຫວຽດນາມ ຍິ ງ ໄດ້ 9 ຄະແນນ ເຂົ້າຮອບ 4 ທີມສຸດທ້າຍຕໍ່ໄປ, ສ່ວນ ມາເລເຊຍມີ 6 ຄະແນນ,

ກ ຳ ປູເຈຍ ມີ 3 ຄະແນນ ແລະ ທີມຊາດລາວ ບໍ່ມີຄະແນນ ຍິ ງ ໄດ້ 1 ປ ະ ຕູ ເສຍ 14 ປ ະ ຕູ ຕົ ກ ຮອບ. ທີມຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການຄຸມທີມຂອງ ຊຸນດຣາມມູນຕຣີ ຄູຝຶກຊາວສິງກະໂປ ໄວ 56 ປີ ຕົ ກ ຮອບແບບບໍ່ມີຄະແນນ 2 ຄັ້ງ ຕິ ດ ຕໍ່ກັນ ຕໍ່ຈາກປີ 2018 ເສຍທັງ 4 ນັດ ຍິ ງ ໄດ້ 3 ປ ະ ຕູ ເສຍໃຫ້ 12 ປ ະ ຕູ. ດັ່ງນັ້ນ ສຕລ ປ ະ ກາດປົດ ເຊວາໄຣ ເວັນກາດາຣາມ ອອກຈາກຕໍ່າແໜ່ງຄູຝຶກທີມຊາດລາວ

ໂດຍໃຫ້ໄປພັດທະນາເຍົາວະຊົນ. ພ້ອມກັນນີ້ ສຕລ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ (Michael Weiß) ຄູຝຶກຊາວເຢຍລະມັນ ໄວ 56 ປີ ເຂົ້າມາຄຸມທີມຊາດລາວ ໂດຍເຊັນສັນຍາ 3 ປີ ຈະຄຸມທີມຊາດລາວ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ເຕະບານຊາຍ ຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 23 ປີ ຊິງແຊ້ມອາຊຽນ 2022 ທີ່ ປ ະ ເທດ ກ ຳ ປູເຈຍ ແລະ ຊີເກມ 2021 ທີ່ ປ ະ ເທດຫວຽດນາມ ທີ່ເລື່ອນມາແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້.