“ບ່າວແມັກ-ສາວພອນ”ເນັດໄອ່ດໍ້ລາວໄດ້ແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ ສປປລາວ ເນັດໄອ່ດໍ້ລາວໄດ້ແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ ຂໍໃຫ້ທັງຄູ່ຮັກກັນນານໆນະ ຫຼັງຈາກທັງຄູ່ຄົບຫາດູໃຈກັນມາໄດ້ໃນໄລຍະໜື່ງ ແລະວັນນີ້ກໍ່ເຖີງເວລາທີ່ທັງຄູ່ ຈະແຕ່ງດອງກັນຈີງໆຊະທີ ຍີນດີດ້ວຍນະ