ສຸດເເປກລູກສາວເເລະລູກຊາຍຄ້າຍຄືລູກຝຣັ່ງ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ ສຸດເເປກລູກສາວເເລະລູກຊາຍຄ້າຍຄືລູກຝຣັ່ງເເຕ່ພໍ່ເເມ່ເປັນຄົນລາວ, ຫຼືນີ້ອາດເກີດຂື້ນຈາກ ພັ ນ ທຸ ກ ຳ ຊະນິດໜື່ງທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເອີ້ນວ່າ ຄົນເຜືອກ ນັ້ນເອງ ແຕ່ຂໍ້ເສຍຄືຄົນທີ່ເປັນແບບນີ້ຈະໂດນແສງແດດບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ເພາະຜິວຈະບອບບາງຫຼາຍ ແຕ່ແພດໝໍກໍ່ຄວນໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົານະ