ເປີດຮັບຜູ່ສົນໃຈຮຽນການລ້ຽງເຜີ້ງເພື່ອເປັນອາຊີບ

ຂ່າວດີຂໍເຊີນຜູ້ສົນໃຈຢາກຈະສ້າງອາຊີບເສີມ ຫລື ລ້ຽງໄວ້ກິນນ້ຳເຜີ້ງເອງ ໃນວັນທີ່ 12/2/2022 ເວລາ 9:00 ຈະມີການສອນລ້ຽງເຜີ້ງຢູ່ ບ້ານນາຊູ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນຄອດນີ້ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີລໍ້ໃຫ້ເຜີ້ງມາຫາເຮົາເອງ, ວິທີໄປເອົາເຜີ້ງມາລ້ຽງ, ວິທີຮັກສາດູແລ, ວິທີແຍກຂະຫຍາຍຈາກຮັງ 1 ເປັນ 2-3-4. ວັອດແອັບ 020 92002020