ຢ່າເອົາເງີນໄປລົງທືນກັບອິຫຍັງທີ່ມັນຈົມ

ບົດຄວາມດີໆສົມໝຸດວ່າມີເງີນຢູ່300,000ບາດ ຖ້າເຮົາເອົາໄປດາວລົດ1ຄັນ

ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຜ່ອນທຸກໆເດືອນ 8,000- 10,000/ເດືອນ ເປັນເວລາ 4-5ປີ(ເຂົ້າເອີ້ນວ່າໜີ້ສີນ). ແຕ່ຖ້າເຮົາເອົາເງີນ 300,000ບາດ ໄປຊື້ງົວ ເຮົາຈະໄດ້ປະມານ7-10ຕົວ ແລະທຸກໆປີເຮົາຈະໄດ້ລູກງົວເພີ່ມຂື້ນ5-10ຕົວ(ອັນນີ້ເຂົາເອີ້ນຊັບສີນ).

ແລະຖ້າປຽບເວລາອີກ5ປີ ຄ່ອຍຂາຍລູກງົວແລ້ວມາຊື້ລົດ ເຮົາກໍຈະມີທັງງົວແລະລົດໃນເງີນທືນກ້ອນດຽວກັນ. ຂໍ້ຄີດນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢ່າເອົາເງີນໄປລົງທືນກັບອິຫຍັງທີ່ມັນຈົມ. ພະຍາຍາມຫາວິທີລົງທືນທີ່ສາມາດຕໍ່ຍອດເງີນເຮົາໄປເລື່ອຍໆ… ຫວັງວ່າຂໍ້ຄີດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ