ປາໜ້າຕາຄ້າຍປາສະຫຼາມພົບຢູ່ນ້ຳຂອງ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ມີຄົນພົບປາໜ້າຕາແປກໆແລ້ວເຫັນຢູ່ນ້ຳຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫຼືເປັນປາສາຍພັນໃໝ່ໜ້າຕາຄ້າຍປາສະຫຼາມເນາະ