ຈອດລົດແບບນີ້ລະວັງຖືກປັບໃໝເດີ້

ມາດຕາ 15 ການຈອດລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດ ທີ່ຈອດລົດຢູ່ບ່ອນຫ້າມຈອດ, ມີປ້າຍ ຫລື ມີເຄື່ອງໝາຍຫ້າມ, ທາງຄ້ອຍ, ທາງໂຄ້ງ, ຫົວຂົວ, ກາງຂົວ, ຂວາງທາງ, ຕັນທາງ, ຊ້ອນກັນ, ເບື້ອງຊ້າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນການສັນຈອນທິດທາງດຽວ, ທາງຄົນຍ່າງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັກສະນະ ຂອງປ້າຍກຳນົດ, ຕິດຂອບດອນກາງທາງ, ຂອບວົງວຽນ, ໃກ້ທາງຄົບ, ທາງແຍກໃນຂອບເຂດ ສິບຫ້າແມັດ, ບໍ່ແນບຂອບທາງ ຫລື ຫ່າງຈາກຂອບທາງເກີນ ສາມສິບຊັງຕີແມັດ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມປະເພດລົດດັ່ງນີ້:

+ລົດຈັກ 50.000 ກີບ
+ລົດສາມລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ, ລົດໄຖນາທຸກປະເພດ 80.000 ກີບ
+ລົດເກງ, ກະບະ, ຈິບ ແລະ ລົດຕູ້ 150.000 ກີບ
+ລົດຂົນສົ່ງ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ຂະໜາດນ້ອຍ 200.000 ກີບ
+ລົດຂົນສົ່ງ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ຂະໜາດກາງ 250.000 ກີບ
+ລົດຂົນສົ່ງ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ 300.000 ກີບ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກ ເລກທີ568/ລບ. ນວ, ລົງວັນທີ 16/9/2021