ສະຖິຕິ 9 ອາຊີບທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມາເບິ່ງ ສະຖິຕິ 9 ອາຊີບ ທີ່ເກີດ ອຸບັດຕິເຫດ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອັນດັບ #1: ຊາວໄຮ່, ຊາວນາ 136 ຄົນ

ອັນດັບ #2: ກຳມະກອນ 121 ຄົນ

ອັນດັບ #3: ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ 102 ຄົນ

ອັນດັບ #4: ຫວ່າງງານ 85 ຄົນ

ອັນດັບ #5: ພະນັກງານ 66 ຄົນ

ອັນດັບ #6: ຄ້າຂາຍ 65 ຄົນ

ອັນດັບ #7: ຂັບລົດ 56 ຄົນ

ອັນດັບ #8: ທະຫານ 23 ຄົນ

ອັນດັບ #9: ຕຳຫຼວດ 03 ຄົນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ພະແນກໂຄສະນາ

Facebook Comments Box

Similar Posts