ລາຊາບີ ຄາວທອງ ກະຊາຍຂາວ ຢາປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ຈາກພື້ນເມືອງລາວ

ເລີ່ມຈັດສົ່ງໃຫ້ບັນດາແຂວງ ຢາແຄບຊຸນ ປົວພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ຈາກຢາພື້ນເມືອງລາວເຂົ້າເຖິງແລ້ວ 450 ຄົນ ລາວເຮົາມີພືດຜັກ, ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ ທີ່ສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນຢາພື້ນເມືອງປົວພະຍາດ ແລະ ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນອາດໄດ້ຍິນຂ່າວມາແນ່ແລ້ວວ່າ ລາວເຮົາທົດລອງຢາປົວພະບາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ໂດຍ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະ ປີ່ນປົວ ກໍຄືພືດທີ່ໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ 3 ຊະນິດ ຄື ລາຊາບີ(ຟ້າທະລາຍໂຈນ), ຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຫລັກຖານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ປີ່ນປົວ ແລະ ຢັບຢັ້ງ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້ດີສົມຄວນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສັ່ງຊື້ຈາກສະຖາບັນດັ່ງກ່າວເພື່ອນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະປີ່ນປົວພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປິ່ນປົວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຕາມອາການຂອງຄົນເຈັບທີ່ເຄີຍປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານ ປອ.ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຢັ້ງຢືນຕື່ມວ່າ ຢາພື້ນເມືອງ 3 ຊະນິດຄື ລາຊາບີ, ຜັກຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ ເປັນຢາທີ່ສາມາດສ້າງ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຢາເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄວນກິນເກີນ 7 ມື້ ຖ້າກໍລະນີຢາກກິນຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັກ 3 ມື້ກ່ອນ ຫລືອາດປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນໍາຂອງແພດໝໍຈີ່ງມີປະສິດທິຜົນດີທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດຢາ ຊະນິດແຄັບຊຸນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລາຊາບີ, ຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວ.

ຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທ່ານ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ພະຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢາທີ່ຜະລິດຈາກຢາພື້ນເມືອງດັ່ງກ່າວ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນເຈັບຈໍານວນ 450 ຄົນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງຢາພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ສປ ຈີນສົ່ງໃຫ້ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດຈໍານວນຫນື່ງ, ຢາພື້ນເມືອງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຜົນດີໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈກໍ່ ຄືພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.