ນັກຕົ້ມຕຸນໜ້າຕາຫຼໍ່ ຫຼ ອ ກ ເ ງິ ນ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 7/9/2021 ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເລື້ອງມີຢູ່ວ່າ ລ າ ວ ຊື່ “ທ້າວ ມີນາຄົມ ຈັນທະຈັກ” ຊື່ຫລິ້ນ “ມາກ” ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຕັ້ງ “ບໍລິສັດພູມຊັບ” ຮັບແລ່ນທືນໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດ ຈີ ນ ເຊິ່ງເປັນທືນ ccs. ແລ້ວບຸກຄົນນີ້ແລ່ນທືນບໍ່ໄດ້ແລ້ວຕົ້ມເງິນຂ້ອຍໄປແລ້ວ ປິ ດ ບໍລິສັດຫຼົບຫນີ

ບໍ່ອອກມາເຄັຍໃຊ້ຫນີ້ ຂາດການ ຕິ ດ ຕໍ່ໂທຫາກໍ່ບໍ່ໄດ້ ປິ ດ ກັ້ ນ ບ໋ອກທຸກຢ່າງ ທາງຄອບຄົວກະບ່າຍບ່ຽງບໍ່ຍອມຮັບ. ຖ້າໃຜພົບເຫັນ ລ າ ວ ບອກ ລ າ ວ ອອກມາໃຊ້ຫນີ້ຫຼາຍຄົນທີ່ເດືອດຮ້ອນ ຂ້ອຍໃຫ້ເວລາມາໄດ້ຫຼາຍປີຫຼາຍເດືອນແລ້ວໃບສັນຍາຫມົດ ຫນ້າຕາກະດີແຕ່ ສ ະ ໜ ອ ງ ໝ າ ແລະຕົ້ມເງິນປະຊາຊົນໄປຫຼາຍພໍສົມຄວນ”

Facebook Comments Box

Similar Posts