ກຽມພົບກັບພາຍຸໝຸນໄລອອນຣອກ ກ ຳ ລັງມາໃນໄວໆນີ້

ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ໄລອອນຣອກ (Lionrock) ຫົວທີ 17 ໃນເວລາ 7:00 ໂມງຂອງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021 ມີຈຸດສູນກາງຢູ່ເສັ້ນຂະໜານທີ 17.3 ອົງສາ ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 111.3 ອົງສາຕາເວັນອອກ ພວມເຄື່ອນທີ່ມາທາງ ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ດ້ວຍຄວາມໄວ 55 ກິ ໂ ລ ແ ມັ ດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ພາຍຸ ຫົວນີ້ຍັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ຕອນກາງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປ ຫາເກາະໄຮໜໍາ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຈາກນັ້ນຈະເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເຂດທະເລ ຈີນໃຕ້ຕອນເໜືອ ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021 ແລະ ຄ າ ດ ວ່າຈະເຄື່ອນທີ່ຜ່ານ ເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກຂອງປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021 ນີ້, ເຊິ່ງຕະຫລອດໄລຍະການເຄື່ອນທີ່ຂອງພາຍຸຫົວນີ້ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີ ຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ແລະ ຕົ ກ ໜັ ກ ຫລາຍ ພ້ອມມີ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ:

ແຂວງອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ເຖິງ ອໍ າ ນ າ ດ ການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສ ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ເປີ້ນພູ ແລະ ແຄມແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຈົ່ງມີ ສ ະ ຕິ ລະມັດ ລ ະ ວັ ງ ຕໍ່ສະພາບດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຊຸ, ນໍ້າຖ້ວມຍຶ່ງ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ທີ່ຈະເກີດ ຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະນີ້ ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກ ຍ້ າ ຍ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສັ ດ ລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ສູງ ແລະ ປອດ ໄ ພ, ຂໍໃຫ້ ຕິ ດ ຕາມ ຂ່ າ ວ ພ ະ ຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກ ະ ສາດ ໃນໄລຍະ ວັນທີ 8 ຫາ 11 ຕຸລາ 2021 ນີ້. ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ): ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າ ຮ້ ອ ງ ຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມ ຂອງຝົນເທົ່າກັບ 40% ຂອງພາກ,

ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 16-27 ອົງສາ. ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ (ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ): ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມ ໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 30% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 20-33 ອົງສາ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບ ຄ່ອຍຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 40%, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 24-35 ອົງສາ. ພາກກາງ (ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ): ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ

ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 75% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມ ໃນລະຫວ່າງ 23-33 ອົງສາ. ແຂວງໄຊສົມບູນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລືອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມ ຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% ຂອງແຂວງ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 14-28 ອົງສາ. ພາກໃຕ້ (ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື): ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ແລະ ຕົ ກ ໜັ ກ ຫລາຍ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກ ຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 80% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 22-28 ອົງສາ. ສໍາລັບ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ອມ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 70%, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 14-25 ອົງສາ.