ຊຸມຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 450​ ຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ

ສະຖານະການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9​ ມື້ ນີ້ ໂຕເລກໂດດສູງຂຶ້ນອີກ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ​ສູງເຖິງ​ 450​ ຄົນ. ລາຍລະອຽດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແຕ່ລະແຂວງລຸ່ມນີ້