ສາວສາລະວັນໄດ້ໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ 800 ລ້ານກີບແບບບໍ່ ຄ າ ດ ຝັນ

ວັນທີ 7/10/2021 ໂຊກແທ້ເດ່ ເສດຖີຄົນໃໝ່ຂອງ ລ າ ວ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂຕ ຮັບເງິນໄປລົວໆ 800 ລ້ານ ກີ ບ ຈາກຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບູ ກຊື່ Nut nut saolao ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ວ່າວເສດຖີຫ້ນາໃຫ່ມໃນ ລ າ ວ ໂຕແທນຄົນ ສ ວ ຍ ເຮົາ ມື້ ນີ້ ເຮັງໄປ 800.000.000 ກີ ບ ເລີຍ ສະແດງຄວາມ ຍີ ນ ດີ ນຳເດີນ້ອງ ສາວ ສ າ ລ ະ ວັ ນ T’thatha Phonesavanh”