ສີ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຊື້ໃນເວລາບໍ່ມີເງີນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກລົງຕື່ມອີກ

1.ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນໃໝ່ : ຖ້າບໍ່ເພຄາມື, ບໍ່ເສຍ, ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່ ຢ່າຊື້ໜ່ວຍໃໝ່ ແລະ ຢ່າໄປໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເພື່ອຜ່ອນມາ ໂດຍເຫດຜົນພຽງເພາະຢາກໄດ້ຢາກມີຄືກັບໝູ່.

2.ເຄື່ອງນຸ່ງແບຣນເນມ : ບໍ່ເຫລືອແທ້ໆຢ່າຂົນຂວາຍທີ່ຈະໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງ ເ ດື ອ ດ ຮ້ ອ ນ , ຄຸນຄ່າຂອງຄົນຢູ່ບ່ອນ ມັນສະໝອງ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ນຸ່ງສະເໝີໄປ, ນຸ່ງເຄື່ອງແບຣນເນມໝົດຕົນໂຕ ແຕ່ເວົ້າໂງ່ໆອອກມາກໍມີ. ສະນັ້ນ, ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ລາຄາພໍຟັງ ແລະ ນຸ່ງໄດ້ແບບທັນສະໄໝກໍຍັງມີໃຫ້ເລືອກຢູ່ຫລາຍ.

3.ລົດອອກຫ້າງ : ປະເທດເຮົາກໍເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງທີ່ລົດມືສອງສະພາບດີກໍມີຫລາຍ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍໜ້າບໍ່ໄດ້ ເຂົາມີເຮົາຕ້ອງມີ, ຜ່ອນມາແລ້ວ ດາວມາແລ້ວ ຈ່າຍບໍ່ໄຫວ ກໍມີໃຫ້ເຫັນຄືກັນ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຜ່ອນອອກມາເພື່ອໃຊ້ງານ ແທ້ໆ ໄລຍະຍາວ, ມີທຸລະກິດຮອງຮັບ ແລະ ຈຳເປັນ.

4.ກ າ ນ ພ ະ ນັ ນ : ຈະຊື້ຫວຍ, ຫລິ້ນ ກ າ ນ ພ ະ ນັ ນ ຫລື ອັນໃດກໍຕາມ ຢ່າຫາເລື່ອງໃສ່ຕົວ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕົກຕ່ຳຍິ່ງກ່ວາເກົ່າ ໂດຍການເອົາເງິນຈາກນ້ຳເຫື່ອນ້ຳແຮງໄປເສຍ, ບໍ່ມີຄືຄົນອື່ນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຢ່າເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ ເ ດື ອ ດ ຮ້ ອ ນ ກໍພໍ, ໃຜຈະບໍ່ ຄົບຫາກັບທ່ານຍ້ອນບໍ່ມີໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ແພງໆ, ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບຣນເນມ ກໍເລື່ອງຂອງເຂົາ, ໃຊ້ເປັນການຄັດເລືອກຄົນ ໄປໃນຕົວ. ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທ່ານມີເງິນເຫລືອເຟືອກໍເຮັດໄປ ເຊິ່ງຖ້າມັນເປັນຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່ ເ ດື ອ ດ ຮ້ ອ ນ ໃຜ ກໍຖືວ່າ ເປັນກຳໄລຊີວິດອີກຮູບແບບໜຶ່ງໄດ້ຄືກັນ.

5.ກິນເຂົ້ານອກບ້ານ : ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າລາຄາອາຫານແພງເປັນ 3 ເທົ່າ ກັບການເຮັດອາຫານກິນເອງ ຫລື ອາຫານຕາມສັ່ງແຖວບ້ານ ເພາະຮ້ານອາຫານມີຕົ້ນທຶນຫລວງຫລາຍທີ່ຈະຄິດໄລ່ຈາກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານເຫລົ້າ, ຮ້ານບັນເທີງ, ເບຍ 3 ແກ້ວນັ່ງກິນຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ເສຍເງິນຫລາຍເທົ່າໄປນັ່ງກິນ ຢູ່ຮ້ານ.