ເຂັ້ມງວດການສັນຈອນສະກັດກັ້ນການ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ກອງພັນປ້ອງກັນເຄືອນທີ່ ປກສ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດການສັນຈອນເພືອປ້ອງກັນ,ຄວມຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9ຢູ່ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 8/9/2021