ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງ

ວັນທີ 8/9/2021 ຍັງຖືເບົາ ຕໍ່ຄຳສັ່ງ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ປກສ ກຸ່ມໂຄກເພິງ ລົງເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງ ຖື ກ ເບົາ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ

ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງສັງຄົມຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ