ຕົ້ນໄມ້ ລຳ ທ ຽ ນ ຕົ້ນ ສູ ງ ຍາວບໍ່ມີກິ່ງກ້ານຫຼາຍໜ້າ ອັ ດ ສ ະ ຈັນ

ເຄີຍເຫັນກັນບໍ່?? ຕົ້ນໄມ້ ລຳ ທ ຽ ນ ທີ່ໜ້າ ອັ ດ ສ ະ ຈັນ ເກີດຂື້ນຢູ່ໜອງໂຫຼ່ມ ທີ່ບ້ານຈອມແລງ ເມືອງ ຮຸ ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ ປະມານ 23 ກິໂລແມັດ, ສະພາບເສັ້ນທາງ ໄປຫາເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນດິນແດງ ເດີນທາງໄປມາໄດ້ສະດວກ ຕະຫຼອດປີ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງປ່າຕົ້ນ ລໍາ ທ ຽ ນ ນີ້ ແມ່ນເປັນຕົ້ນ ສູ ງ ຍາວ ບໍ່ມີກິ່ງກ້ານຫຼາຍ ຄ້າຍຄື ລໍາ ທ ຽ ນ (Candle) ເກີດຂຶ້ນເອງ ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ ຫຼ າ ຍ ເຮັກຕ້າ. ປະຈຸບັນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ແລະ ກໍາລັງລໍຖ້າ ໃຫ້ທ່ານມາ ຢ້ ຽ ມ ຊົມ.