ເອົາຜ້າສະບົງມາ ຕັ ດ ເປັນຊຸດ ດ າ ກ ອ ນ ບ ອ ນ ແລ້ວເບັ່ງພະລັງຄື້ນເຕົ່າ

ວັນທີ 8/9/2021 ຊາຍໜຸ່ມສຸດແປກໜຸ່ມຕັດຜ້າເຫຼືອງຄູບາແລ້ວມານຸ່ງເປັນຊຸດຄືກາຕູນ ໃສ່ຜ້າສະບົງແບບນີ້ ຜິ ດ ບໍ່?? ຢາກໄດ້ຊຸດຄືກາຕູນ ດາກອນບອນ ເປັນ ພາບຈາກໄທ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເອົາລົງເພື່ອຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນນຳກັນ. ແລ້ວລອງໃຫ້ຄຳຕອບແດ່ວ່າໃສ່ຈີວອນ, ຜ້າເຫຼືອງຄູບາແບບນີ້ ຜິ ດ ບໍ່??. ໄວລຸ້ນເອົາມາ ຕັ ດ ແລ້ວນຸ່ງໃຫ້ຄືກັນກັບກາຕູນ ດາກອນບອນ ທ່າກຳລັງເບັ່ງພະລັງຄື້ນເຕົ່າ.