ແຂວງສາລະວັນ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ ກະກຽມສະບຽງອາຫານຈະລອ໋ກດາວ ຂັ້ ນ ສູ ງ

ສາລະວັນແຈ້ງການ ກະກຽມສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການລ໋ອກດາວ ຂັ້ ນ ສູ ງ ຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້: ເນື່ອງຈາກວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ມີທ່າອ່ຽງ ຮຸ ນ ເເ ຮ ງ ຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມຊົນ, ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມີການລອ໋ກດາວ ຂັ້ ນ ສູ ງ ແຂວງສາລະວັນ:

1. ໃຫ້ບັນດາເມືອງ, ພະແນກການ – ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແຈ້ງພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົນ ກະກຽມຈັດຊື້ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອແຮໄວ້ນຳໃຊ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການລ໋ອກດາວແຂວງ ຂັ້ ນ ສູ ງ ເພື່ອສະ ກັ ດ ກັ້ ນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ.

2. ຫ້ າ ມ ຊາວຄ້າ – ຂາຍ ສວຍໂອກາດ ກັ ກ ຕຸ ນ ສິນຄ້າ ຫຼື ຂື້ນລາຄາສີນຄ້າ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ, ມອບໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ລົງ ຕິ ດ ຕ າ ມ, ຖ້າຜູ້ໃດ ຜ່ າ ຜື ນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການທາງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

3. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າສະໜອງແນວພັນ, ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມາປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດກຸ້ມຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະລ໋ອກດາວ.