ໄຟໄໝ້ ຄຸ ກ ທີ່ ອິ ນ ໂ ດ ເ ນ ເ ຊ ຍ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 41 ຄົນ

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຢູ່ ຄຸ ກ ໃນ ເມືອງຕາເງັງ ແຂວງບັນເຕິນ ຂອງ ອິ ນ ໂ ດ ເ ນ ເ ຊ ຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 41 ຄົນ. ໂດຍເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນບັອກ C ເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ ຂັ ງ ນັ ກ ໂ ທ ດ ຄ ະ ດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄລຍະເວລາປະມານ 1:00-2:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ ນັ ກ ໂ ທ ດ ສ່ວນຫລາຍ ກຳ ລັ ງ ນອນ. ເບື້ອງຕົ້ນ, ທ່ານ ຟາດິລ ອິມຣານ ຜູ້ບັນຊາການ ຕຳ ຫ ລ ວ ດ ໃນ ນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ລາຍງານວ່າ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ທັງ 41 ຄົນ

ເປັນ ນັ ກ ໂ ທ ດ ແລະ ມີຜູ້ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ໃນຈຳນວນນີ້ອາການ ສ າ ຫັ ດ 8 ຄົນ ແລະ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ເລັກໜ້ອຍ 72 ຄົນ. ຄຸ ກ ແຫ່ງນີ້ຖືເປັນໜຶ່ງໃນ ຄຸ ກ ຂອງ ອິ ນ ໂ ດ ເ ນ ເ ຊ ຍ ທີ່ມີ ນັ ກ ໂ ທ ດ ຂ້ອນຂ້າງ ແ ອ ອັ ດ ເຊິ່ງລະຫວ່າງເກີດເຫດມີ ນັ ກ ໂ ທ ດ ຢູ່ໃນບັອກ C ທັງໝົດ 122 ຄົນ ຫລາຍກວ່າຄວາມບັນຈຸທີ່ຮອງຮັບໄດ້ 40 ຄົນ. ຂະນະທີ່ ນັ ກ ໂ ທ ດ ທັງໝົດໃນ ຄຸ ກ ມີຫລາຍກວ່າ 2.000 ຄົນ ຫລາຍກວ່າການຮອງຮັບສູງສຸດ 600 ຄົນ ເຖິງ 3 ເທົ່າ ແລະ ມີ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ເບິ່ງແຍງໃນ ຄຸ ກ ພຽງ 15 ຄົນ.

ພາຍຫລັງເກີດເຫດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ມອດໄຟໄດ້ຮີບເຂົ້າຄວບຄຸມໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ໂຄສົກພະແນກກວດກາ ອິ ນ ໂ ດ ເ ນ ເ ຊ ຍ ເປີດເຜີຍວ່າ: ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໄດ້ເລັ່ງອົບພະຍົບ ນັ ກ ໂ ທ ດ ແລະ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ອອກມາຈາກ ຄຸ ກ ແລ້ວ ແລະ ກຳ ລັ ງ ຢູ່ລະຫວ່າງການເລັ່ງ ສື ບ ສ ວ ນ ສາເຫດໄຟໄໝ້ ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຄ າ ດ ວ່າສາເຫດອາ ດເກີດຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການ ຢື ນ ຢັ ນ ແນ່ນອນ ແລະ ກຳ ລັ ງ ສື ບ ສ ວ ນ ເພີ່ມຕື່ມ.