ຄົນລາວບາງຄົນຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຂີ່ລົດໄຟລາວຈີນຈື່ງພາກັນໄປຈຳນວນຫຼາຍ

ຫຼັງເປີດນໍາໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ 5 ມື້ຜ່ານມາມີຜູ້ມາຊື້ປີ້ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຖິງ 5,512 ເທື່ອຄົນ, ທ່ານ ນາງ ຈູ່ຫຍິງຫົງ ຫົວໜ້າ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວໃຫ້ ສໍ າ ພາດໃນຕອນບ່າຍ 8 ທັນວາ 2021. ທ່ານຫົວໜ້າສະຖານີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງເປີດນໍາໃຊ້ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ມີຜູ້ໂດຍສານທັງຄົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດມາໃຊ້ບໍລິການແລ້ວ 5,512 ເທື່ອຄົນ ແລະຜູ້ໂດຍສານຍັງສືບຕໍ່ມາໃຊ້ບໍລິການຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.ທ່ານຫົວໜ້າກ່າວອີກວ່າ: ພ ະ ນັກງານຢູ່ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄົນລາວທັງໝົດ 51 ຄົນ ເຊິງໄດ້ແບ່ງໜ້າວຽກກັນຫຼາຍໜ້າທີ ເຫັນວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ ແລະມີລະດັບວິຊາການພຽງພໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າພູມໃຈຫຼາຍ. ນາງລ້ອມປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວໃຫ້ ສໍ າ ພາດວ່າ: “ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ຂີ່ລົດໄຟເປັນເທື່ອທໍາອິດ ແລະລົດໄຟຄັນທໍາອິກຂອງລາວແລະຈີນ”.ລາວຍັງເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍເປັນແມ່ຄ້າສົ່ງອອກຖ່ານໄປຈີນ ແລະໄປແລ່ນເອກະສານສົ່ງອອກຢູ່ບໍ່ເຕັນເລື້ອຍໆ ເຫັນລົດໄຟລາວ-ຈີນນີ້ເປັນລົດໄຟທັນສະໄໝ ແລະຢອດຢ້ຽມແທ້ໆ, ຈະເຊີນຊວນຄອບຄົວ,ລູກຄ້າມາຂີ່ຕື່ມ, ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າລາວຈະມີລົດໄຟທັນສະໄໝປານນີ້, ມື້ໃດລາວ-ຈີນເປີດປະເທດເພື່ອທ່ອງທ່ຽວຈະຊວນໝູູ່ໄປທ່ຽວຈີນ ໄປເບິ່ງ ກໍ າ ແພງເມືອງຈີນ” ທ້າວ ອາພິຍາ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ກ່າວວ່າ:“ຈະເດີນທາງໄປຫຼວງເຮັດວຽກຢູ່ ຫຼວງ ພ ະ ບາງ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຂີ່ເທື່ອທໍາອິດ ໃຈກໍ່ຍັງຢາກໄປທ່ຽວບໍ່ເຕັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະປະເທດຈີນນໍາອີກຕາມເປົ້າໝາຍ, ເຫດຜົນທີ່ເລືອກໃຊ້ລົດໄຟກໍ່ຍ້ອນ ວ່ອງໄວສະດວກ ກົງເວລາ ລາຄາຖືກ ຖ້າທຽບໃສ່ໂດຍສານອື່ໆ, ສາມາດຂີ່ລົດສ່ວນຕົວໄປກໍ່ໄດ້ແຕ່ໃຊ້ເວລາດົນ”.