ໄຟໄໝ້ສາງຢາໂຮງໝໍ 103 ເຊົ້າມື້ນີ້

ເກີດເຫດ. ໄຟໄໝ້ສາງຢາ ໂຮງໝໍ 103 ວັນທີ 9/12/2021 ເກີດເຫດ ໄຟໄໝ້ ເຂດບໍລິເວນ ໂຮງໝໍ 103 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂອງຕອນເຊົ້າມື້ນີ້