ໂ ຄ ວິ ດ -ໂອ ໄ ມ ຄອນ ແຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ໄວ້ກວ່າສາຍ ພັ ນ ເກົ່າເຖີງ 3 ເທົ່າ

ໂ ຄ ວິ ດ ສາຍ ພັ ນ ໂອ ໄມ  ຄຣອນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ຊໍ້າຄືນໄດ້ປະມານສາມເທົ່າຕົວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສາຍ ພັ ນ ເດວຕ້າ ທ່ານ ດຣ ຣັດ ຕ ະ ນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່,ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາຍງານວ່າ ຫຼາຍທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງຂ່າວການແຜ່ລະບາດຂອງສາຍ ພັ ນ ໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ ທີ່ ກ ຳ ລັງແຜ່ລະບາດໃນຫຼາຍກ່ວາ 48 ປະເທດໃນປັດຈຸບັນເຊີ່ງສ້າງຄວາມວິ ຕົ ກ ກັງວົນໃຫ້ຫຼາຍປະເທດກ່ຽວກັບສາຍ ພັ ນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍ່ໄດ້ມີການຕື່ນ ຕ ະ ນົກກັບຂ່າວດັ່ງກ່າວ,ຈາກການສືກສາຄົ້ນຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດ ຫຼາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບ ສາຍ ພັ ນ ໂອ ໄ ມ ຄຣອນ ພົບວ່າ ເຖິງວ່າເຊື້ອ ພ ະ ຍາດຈະມີການກະຈາຍໂຕໄວເຮັດໃຫ້ ຕິ ດ ເຊື້ອງ່າຍຂື້ນ 3-3,5 ເທົ່າ ທຽບໃສ່ສາຍ ພັ ນ ທີ່ລະບາດກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ວ່າ ອາການຂອງບັນດາຄົນ ເ ຈັ ບ ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອແມ່ນຂ້ອງຂ້າງ ເບົາບາງ ຫາ ປານກາງ,ໃນທະວີບອາຟຣິກກາໃຕ້ພົບວ່າ ອັ ດ ຕາການເສຍຊີວິດຂອງຄົນ ເ ຈັ ບ ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອສາຍ ພັ ນ ໂອ ໄ ມ ຄຣອນປະມານ 6% ເຊີ່ງອັດຕາການເສຍຊີວິດຕ່ຳກ່ວາສາຍ ພັ ນ ທີ່ພົບໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ມີ ອັ ດ ຕາການເສຍຊີວິດ 17% ແຕ່ກໍ່ພົບວ່າມີອັດຕາການເສຍຊີວິດໃນໄວໜຸ່ມ ຊ່ວງອາຍຸ 20-40 ປີສຳລັບສາຍ ພັ ນ ໂອໄມຄຣອນ,ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້ານອນ ປີ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍຍັງມີອາການດີໄວຂື້ນກ່ວາເກົ່າໃຊ້ເວລາປີ່ນປົວປະມານ 2.8 ມື້ ທຽບໃສ່ສາຍ ພັ ນ ຜ່ານມາທີ່ນອນປີ່ນປົວປະມານ 8,5 ມື້ ແລະ ຄ າ ດ ຄະເນວ່າອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໄດ້ນ້ອຍກ່ວາ ສາຍ ພັ ນ ເດວຕ້າ ຫຼືສາຍ ພັ ນ ຜ່ານມາ. ສາຍ ພັ ນ ນີ້ ອາດຈະມີການ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຂື້ນຖ້າເກີດໃນຜູ້ທີ່ມີ ພ ະ ຍາດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໃນຜູ້ສູງອາຍຸ,ແລະ ສາຍ ພັ ນ ໂອໄມຄອນ ນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການ ຕິ ດ ເຊື້ອໄດ້ຊໍ້າຄືນໄດ້ປະມານສາມເທົ່າຕົວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສາຍ ພັ ນ ເດວຕ້າ, ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການສືກສານີ້ນັກວິທະຍາສາດກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການສືກສາຄົ້ນຄ້ວາລະອຽດຕື່ມອີກ ຄ າ ດ ວ່າອີກ ບໍ່ດົນໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.