ເປັນຕາດູຕົນວັນເກີດຂອງລູກຄືວັນຈາກໄປຂອງແມ່

ເດືອນ ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ຕ່າງປະເທດ, ວັນເກີດຂອງລູກ ຄືວັນຈາກໄປຂອງແມ່ ຢາກ ແ ຊ ພາບນີ້ໃຫ້ເບິ່ງ ແລະຊ່ວຍກັນລົນນະລົງວ່າວັນເກີດຂອງພວກເຮົາ. ຄວນຢູ່ແລະໃຫ້ເວລາແມ່ຜູ້ໃຫ້ ກ ຳ ເນີດເພາະແມ່ຕ້ອງ ເ ຈັ ບ ປວດແລະອົດທົນ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ລືມຕາມາເບິ່ງ ໂ ລ ກ ໃບນີ້ ສ່ວນສະຫລອງວັນເກີດ ເອົາວັນທັດໄປຍັງບໍ່ຫລ້າສວາຍ.ວັນເກີດຂອງເຮົາຄືວັນທີ່ແມ່ ເ ຈັ ບ ປວດທີ່ສຸດ ຂອງແມ່, ສະນັ້ນແລ້ວພວກ ເ ຈົ້ າ ທັງຫຼາຍຈົ່ງບອກຮັກພໍ່ແມ່ຂອງພວກ ເ ຈົ້ າ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ພວກທ່ານໃສ່ໃຈ ບຳລຸງລ້ຽງ ເບີ່ງແຍງທ່ານ ໃຫ້ດີ ກວ່າທ່ານເບີ່ງແຍງເຮົາມາແຕ່ກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຟ້າວເຮັດໂອກາດກໍຈະບໍ່ມີແລ້ວອີກຕໍ່ໄປ ໄປໆພວກເຮົາໄປບອກຮັກທ່ານ