ສາວພອນ 1 ຊົ່ວໂມງ 20,000 ບາດ ແລ້ວ

ເດືອນພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ ສປປລາວ, ເຣດ ຄ່ າ ຕົວສາວພອນ 1 ຊົ່ວໂມງ 20,000 ບາດ ປາດ ປາດ ໆໆໆ ຄ່ າ ຕັວສາວພອນ 20ພັນ ฿/ຊົ່ວໂມງ ຫລື 7,000,000 ກີບ (Rate 350) ຖື ກ ວ່າເປັນ ຄ່ າ ຕັວອອກງານທີ່ສູງພໍສົມຄວນຖ້າກັບທຽບກັບດາລາທີ່ໂດ່ງດັງມີຕົ້ນສັງກັດ ” ຄ້າຍສັງກັດ” ,ສາວພອນດັງດ້ວຍຄວາມສາມາດໂຕເອງທີ່ສ້າງ entertain Content ອອກທາງສຶ Facebook ແລະ Tiktok. ອິກຢ່າງສ່ວນຫລາຍໂດ່ງດັງພາຍໃນນໍ ( ຖ້າເປັນຝັ່ງໄທພຽງປັກມຸກ webcasino ກະເຫລື່ອກີນ h h ) ສ່ວນອັນພວກທີ່ບອກວ່າ: 500 ກີບ ຂ້ອຍ ກະບໍຈ້າງແລະຫລາຍໆ ຄົ ນ bul ly ຄິດໃນໃຈການສືກສາ ສປປລາວບໍ່ຊ່ວຍ ອ ີ ຫຍັງພວກ ເຈົ້າ ເລີຍ ເງີນງົບ 7,000,000 ກີບ ເປັນການຄຸ້ມ ຄ່ າ ຢ່າງຫລາຍຕໍ່ການ ຕິ ດ ຕ ະ ຫລາດອອນລາຍ ພໍ ຄ້ າ ແມ່ ຄ້ າ ອອນລາຍເຂົ້າໃຈດີ ( ດີກວ່າເສຍ ຄ່ າ ໂຄ ສ ະ ນາໃຫ້ Face book ຜົນລັບທີ່ນ້ອຍກວ່າ ) ແຕ່ ຄ່ າ ສາວພອນຂື້ນຊ່ຳນ້ຳຖ້ວມທົ່ງ. ສາວພອນເພີ່ນ ຂ າ ດ ຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວຢູ່ບໍ່ນໍ