ຈົບ ເ ກ ມ ທີມຊາດມາເລເຊຍ ໄດ້ໄຊ ຊ ະ ນະ ທີມຊາດລາວ 4:0

ວັນທີ 9/12/2021 ທີ່ປະເທດສີງຄະໂປ, ຈົບ ເ ກ ມ ການແຂ່ງຂັນ ທີມຊາດມາເລເຊຍ ໄດ້ໄຊ ຊ ະ ນະ ທີມຊາດລາວ 4:0
ນັກກິລາທີມຊາດລາວເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ສູ້ ຕໍ່ໄປ ລາວ ສູ້ ໆ ນັດຕໍ່ໄປວັນທີ 12/12/2021 ເວລາ 16:30 ທີມຊາດລາວ ພົບ ທີມຊາດອິນໂດເນເຊຍ
ວັນທີ 15/12/2021 ເວລາ 16:30 ທີມຊາດລາວ ພົບ ທີມຊາດ ກ ຳ ປູເຈຍ