ເນື້ອງອກໃນສະໝອງໝໍເພິ່ນສົ່ງກັບປົວບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2021 ທີ່ ສປປລາວ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ບໍ່ມີທາງອອກແລ້ວ ໝໍເພິ່ນສົ່ງກັບປົວບໍ່ໄດ້ ມີແຕ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຜມີວິທີແນະນຳຢາພື້ນເມືອງ ບອກແດ່ ລູກເພີ່ນເປັນ ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ , ໃຜທີ່ຮູ້ວິທີປິ່ນປົວແມ່ນຊ່ວຍ ຕິ ດ ຕໍ່ໂດຍຕົງຫາເຈົ້າຂອງເຟສບຸກລຸ່ມນີ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າເປັນຜູ້ ແ ຊ ຣ ເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ໃຜມີວິທີຊ່ວຍເພີ່ນໄດ້ແມ່ນ ຕິ ດ ຕໍ່ຫາເພີ່ນເລີຍ ຂອບໃຈ…