ຖີ້ມໂທດໃສ່ແຕ່ນັກກິລາ

ຈາກ ເຟສ sengphachan Bounthisahn ໂພສ ສະບາຍດິທຸກຄົນຂ້ອຍຈະມາເວົ້າເຖີງເລື່ອງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້ທີມັນເກີດຂື້ນກັບນັກກີລາຂ້ອຍຈະມາເປີດໃຈເວົ້າທັງຫມົດໃນນາມຂ້ອຍຮັບໄຊ້ຊາດມາຫລາຍສິບປີ

1 . ຂ້ອຍບອກເລີຍວ່ານັກກີລາຄົນໃດທີຫລີ້ນກີລາແລ້ວທີບໍ່ຢາກຮັບໄຊ້ຊາດຕ່າງຫນ້າໄປໃນນາມຄົນລາວເພືອໄປສູ້ກັບ ປ ະ ເທດອື່ນຂ້ອຍຂໍບອກເລີຍ ແລະຂ້ອຍຄົນຫນື່ງທີ່ສູ້ມັນມາ ສູ້ດ້ວຍຟີມືຂ້ອຍເອງນີ້ ແລະຈົນໄດ້ມີຊື່ ຕິ ດ ທີມຊາດຄັ້ງທຳອິດບໍ່ໄດ້ມີເສັ້ນສາຍຄື ປ ະ ຈຸບັນ ຕິ ດ ຄັ້ງແລກທີຂ້ອຍ ຕິ ດ U20 ປີ ໄດ້ໄປແຂ່ງຢູ່ ອີນໂດເນເຊຍ ໄດ້ອັນດັບ 3 ມາສູ່ ປ ະ ເທດ. ນີ້ແຫລະຄວາມພູມໃຈຂອງຂ້ອຍທີເຮັດໄຫ້ ປ ະ ເທດລາວໄດ້ບໍ່ນ້ອຍຫນ້າ ປ ະ ເທດອື່ນ.ຂ້ອຍກ້າເວົ້າເລີຍວ່າຜົນງານຂ້ອຍສູ້ເພືອຊາດນິມີຜົນງານຫລາຍປານໃດທຸກຄົນຈະຮູ້ດີ ແລະຂ້ອຍຈະມາເວົ້າເລືອງບັນຫາທີ 2 ເລີຍທີຂ້ອຍບໍ່ພໍ່ໃຈທີສຸດທີຖີ້ມໃສ່ນັກກີລາ

2. ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າສະຫະ ພັ ນ ດີພໍແລ້ວບໍ່ ເຂັ້ມແຂງພໍແລ້ວບໍ່ ເປັນຍັງເລື່ອງແບບນີ້ຈື່ງມາຖີ້ມໃສນັກກີລາ ວ່ານັກກີລາເຮັດຈັງຊັ້ນຈັງຊີ້ ຖີ້ມໃສ່ຮອດວ່າເຂົາລົ້ມບານບໍ່ເຄີຍຍອມຮັບໂຕເອງຈັກເທືອ ຂ້ອຍຢາກຖາມແດ່ສະຫັນ ພັ ນ ໄດ້ເບີງນັກກີລາດີພໍລະບໍ່ ນັບແຕ່ມື້ມີຊື່ ຕິ ດ ທີມຊາດຈົນຫມົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຂ້ອຍເຈີມານິເຮັດໄດ້ລະຍ້ອງເຮັດບໍ່ໄດ້ລະຖີ້ມ ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກໃດມາ ເຄີຍຄິດເຫັນຜົນງານທີເຂົາສ້າງຊື່ສຽງໄຫ້ ປ ະ ເທດຄວາມດີທີເຂົາສ້າງມາລະບໍ່

3. ຂ້ອຍກ້າເວົ້າເລີຍວ່ານັບແຕ່ຂ້ອຍຮັບໃຊ້ຊາດມາຮອດ ປ ະ ຈຸບັນສະຫະ ພັ ນ ບໍ່ເຄີຍເບີ່ງນັກກີລາເລີຍ ນັບແຕ່ໄປແຂ່ງຂັນຮັບໃຊ້ຊາດບາດ ເ ຈັ ບ ມາກະຕ້ອງໄດ້ປົວໂຕເອງຂ້ອຍນີ້ແຫລະທີໄດ້ເຈີມາດ້ວຍໂຕເອງ ຂ້ອຍໄດ້ບາດ ເ ຈັ ບ ມາແຕ່ ມາເລເຊຍ ແຂ່ງຂັນ Suzuki cup ໄດ້ມາປົວໂຕເອງ ເ ຈັ ບ ມາຮອດ 2-3 ເດືອນ ບໍ່ເຄີຍຖາມຈັກຄຳ ມາເບີງກະບໍ່ມີຈັກເທື່ອ ນີ້ຫວາເບີງນັກກີລາດີລະ ຂ້ອຍອອກມາເວົ້າບໍ່ແມ່ນວ່າຈະມາຕໍ່ ຕ້ າ ນ ຂ້ອຍໂຈມ ຕີ ສະຫະ ພັ ນ ຈັງຊັນຈັງຊີ້ດອກ ຂ້ອຍກໍ່ນັກກີລາຄົນຫນື່ງໄດ້ເຫັນໄດ້ຍີນຂ່າວແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ພໍ່ໃຈໜ້ອຍຫນື່ງ ທີ່ຖີ້ມໃສ່ນັກກີລາ ຂ້ອຍກໍ່ ປ ະ ຊາຊົນຄົນຫນື່ງຢາກໃຫ້ບານ ເ ຕ ະ ລາວພັດທະນາຂື້ນບໍ່ແມ່ນຈະ ຕົ ກ ຕຳ່ ລົງຄື ປ ະ ຈຸບັນ. ຍັງມີຫລາຍໆບັນຫາແຕ່ຈະຂໍເລົ່າຊຳນີ້ໄປກ່ອນ ຖ້າເປັນຈັງໃດຈະມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງຕື່ມ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ