ສປ​ຈີນ​ມີຄັງສຳຮອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ3.250ຕື້ໂດລາ

ຕາມຂ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົວເລກສະຖິຕິຫຼ້າສຸດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດຂອງຈີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນັບມາຮອດທ້າຍ ເດືອນທັນວາ ປີ 2021, ຄັງ ສ ຳ ຮອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດຂອງຈີນ ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 3.250,2 ຕື້ໂດລາ, ເມື່ອທຽບກັບທ້າຍ ເດືອນພະຈິກ ປີຜ່ານມາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,8 ຕື້ໂດລ ຫຼື 0,86%. ທ່ານນາງ ວາງຊູ່ນຢີ່ງ ຮອງຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດຂອງຈີນ, ທັງເປັນໂຄສົກຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນ ເດືອນທັນວາ ປີ 2021 ຜ່ານມາ, ຕ ະ ຫຼາດເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດຂອງຈີນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ, ທຶນໝູນວຽນຂ້າມຊາດມີຄວາມຄຶກຄັກ ແລະເປັນລະບຽບດີ.

ໃນ ຕ ະ ຫຼາດການເງິນສາກົນ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ, ຄວາມ ຄ າ ດ ຫວັງດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ປ ະ ເທດຕົ້ນຕໍ ແລະອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີເງິນໂດລາ ຕົ ກ ຕ່ຳລົງ, ລາຄາຂອງຊັບສິນທາງການເງິນຂອງບັນດາ ປ ະ ເທດຕົ້ນຕໍມີການຕ່ຳລົງ ກໍມີການເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄັງ ສ ຳ ຮອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດແມ່ນຄິດໄລ່ດ້ວຍເງິນໂດລາ, ເງິນ ສ ຳ ຮອງທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນໂດລາ ເມື່ອແລກປ່ຽນເປັນເງິນໂດລາແລ້ວຈະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບວກກັບປັດໄຈຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຊັບສິນ ແລະອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຄັງ ສ ຳ ຮອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງ ປ ະ ເທດໃນເດືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.