ສປປລາວຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໜ້ອຍລົງຕ້ອງຈ່າຍແກ່ສປຊຫລາຍຂຶ້ນ

ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງການຕ່າງ ປ ະ ເທດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງ ປ ະ ຊຸມລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ II ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ການອອກຈາກສະຖານະພາບ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC), ປ ະ ເທດເຮົາຈະພົບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ກໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການເຈລະຈາ. ການອອກຈາກ LDC ຂອງ ສປປ ລາວ ອາດຈະບໍ່ກະທົບຫລາຍປານໃດໃນດ້ານການຄ້າ, ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ ປ ະ ເທດເຮົາເສຍສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າ (Generalized system of preferences ຫຼື GSP) ເຊັ່ນ: ສິດທິໃນການຍົກເວັ້ນພາສີ ແລະ ໂກຕາ (duty-free; quota-free ຫຼື DDQF) ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຕົນໄປສູ່ ຕ ະ ຫຼາດໂລກໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກໄປບັນດາ ປ ະ ເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໃນປີ 2029, ແຕ່ຕາມໂຕເລກສະຖິຕິການສົ່ງອອກ, ລາວເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າໄປຫຼາຍ ປ ະ ເທດປານໃດການອອກຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຍາກຂຶ້ນ

ລວມທັງການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍ ຕໍ່ າ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຄີຍເຂົ້າເຖິງໃນຖະນະເປັນ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກູ້ຢືມທຶນເພື່ອການພັດທະນາອາດຈະມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ອາດຈະຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກບັນດາ ປ ະ ເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຫລື ຄູ່ ຮ່ ວ ມ ພັດທະນາ ອາດຫັນການຊ່ວຍເຫລືອໄປໃຫ້ບັນດາ ປ ະ ເທດອື່ນທີ່ຍັງຢູ່ໃນສະຖານະພາບເປັນ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ປ ະ ເທດເຫລົ່ານັ້ນຫລຸດພົ້ນອອກໃນຕໍ່ໜ້າ. ການອອກຈາກ LDC ແມ່ນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ບາງບັນດາປ ະ ເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຫລື ອົງການຖືເອົາເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນທຶນ ຫລື ຢຸດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ: ອົງການ GIZ ຂອງເຢຍລະມັນ ໄດ້ຢຸດຊ່ວຍເຫລືອທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕໍ່ ສ ປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຂະນະດຽວກັນ, ພັ ນ ທະການປະກອບສ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ເປັນສະມາຊິກບາງອົງການຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເພດານທີ່ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາເຄີຍຈ່າຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 0,01% ສໍ າ ລັບ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ;

ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ຈ່າຍ 0,05% ຕົ ກ ປ ະ ມານ 125.000 ໂດລາຕໍ່ປີ. ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບພາລະຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆກັບສາກົນເຊັ່ນ: ການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມກອງ ປ ະ ຊຸມສາກົນຕ່າງໆທີ່ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ຊຶ່ງຜ່ານມາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫລື ສປຊ ເຄີຍສະໜັບສະໜູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້, ແຕ່ພາຍຫລັງຫລລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປ ະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດັ່ງເມື່ອກ່ອນ. ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວອີກວ່າ: ສິ່ງທ້າທາຍທັງໝົດນັ້ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເພາະຂຶ້ນກັບການເຈລະຈາສອງຝ່າຍກັບ ປ ະ ເທດຄູ່ ຮ່ ວ ມ ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍຄືການເພີ່ມທະວີການ ຮ່ ວ ມ ມືໃນຂອບອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຕ່າງໆ ລວມທັງອາຊຽນ.