ພົບຢູ່ຕະຫຼາດມີການຂາຍຊີ້ນແພງເກີນຈີງ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2022 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກວດກາການຄ້າເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາການຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າ ປະເພດໝູ ແລະ ງົວ – ຄວາຍ ເຫັນວ່າປະຈຸບັນສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີລາຄາຂາຍຫນ້າຕະຫຼາດສູງຂື້ນ ເກີນລາຄາ ທີ່ລັດກຳນົດ. ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາການຄ້າຈື່ງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກ ສຶກສາອົບຮົມ ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕາມລະບຽບການທີ່ລັດກຳນົດ.