ຖືກຈັບໄດ້ແລ້ວໂຈນຂີ່ລົດຈັກແລ້ວດຶງກະເປົ໋າ

ຈັບໄດ້ແລ້ວໂຈນທີ່ດຶງກະເປົ໋າວັນທີ 9/2/2022 ທີ່ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນນະເຂດ