ຜົວຖີ້ມລູກເມຍແລ້ວລັກເຂົ້າໄປຂາຍ

ຜົວໃຈບາບ ຖີ້ມເມຍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼັງເມຍເກີດລູກໄດ້ 5ມື້ືຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວໃນເຮືອນເກົ່າໆ, ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານໜຶ່ງ ​ທີ່ມີ​ແມ່​ຫາ​ກໍ່​ເກີດ​ລູກ, ຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ເພາະ​ຜົວ​ໄດ້​ປະ​ແມ່​ແລະ​ລູກໄປ ບໍ່ກັບມາເບິ່ງແຍງ, ລາວເລົ່າທັງນ້ຳຕາ ລາວເວົ້າວ່າ: “ມື້ື້ຈະເກີດລູກແທ້ໆ ຜົວຍັງບໍ່ໄປສົ່ງ ມີແຕ່ລຸງທີ່ພາໄປ ຊ້ຳຍັງ ເວລາເກີດລູກກັບມາ ກໍຍັງບໍ່ມາເບິ່ງລູກ ແລະ ເມຍ, ແລະ ຍັງເອົາເຂົ້າສານໄປຂາຍໝົດ ເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ ຢ າ ບ້ າ ມາ ເ ສ ບ,

ດຽວນີ້ຜົວໄປຢູ່ເຮືອນແມ່ ບໍ່ໄດ້ກັບມາເບິ່ງແຍງເມຍ ແລະ ລູກ”, ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຜົວມີນິໄສລັກລອບລັກຊັບ, ເງິນທີ່ເມຍເກັບໄວ້, ຍັງເອົາໄປໃຊ້ຈົນຕ້ອງຢືມເງິນຈາກປ້າມາເກີດລູກແທນ. ແຕ່ກໍ່ຍັງໂຊກດີທີ່ມີລຸງ-ປ້າ ມາເບິ່ງຂ້ອຍແດ່ ຊີວິດມັນຫຍຸ້ງຍາກແທ້ໆ ຍັງຕ້ອງພົບກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເປັນແບບນີ້ອີກ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ