ບໍລິຫານເງິນສົດໃຫ້ເປັນຢ່າໃຫ້ຂາດເງິນສົດເດັດຂາດ

ຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ຂາຍດີຈົນເຈັ້ງ” ໃນບໍລິສັດຫຼືຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຂອງເງິນ ບໍລິສັດສາມາດຂາດທຶນໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ບໍລິສັດຂາດເງິນສົດເດັດຂາດ ຜູ້ບໍລິຫານນອກຈາກຈະຕ້ອງຂາຍເຄື່ອງເກັ່ງແລ້ວ ຕ້ອງບໍລິຫານເງິນເກັ່ງນຳ ເພາະການຂາຍກັບການບໍລິຫານເງິນນັ້ນມັນຕ່າງກັນ ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມື້ໜຶ່ງເງິນສົດທີ່ມີອາດຈະໝົດກ້ຽງ ເພາະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງເຂົ້າມາ ພ້ອມໆກັບລູກຄ້າຜິດນັດຈ່າຍໜີ້ ເຊິ່ງມັນຈະກະທົບໄປຮອດທຸລະກິດຫຼັກ ເພາະເມື່ອບໍ່ມີເງິນສົດ ພະນັກງານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ,

ບໍລິສັດກໍ່ຢຸດສະງັກ ທັງໆທີ່ໃນອານາຄົດບໍລິສັດກຳລັງຈະມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາອີກມະຫາສານ ແຕ່ຖ້າບໍລິຫານບໍ່ເກັ່ງມັນອາດຈະບໍ່ຮອດມື້ທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ຖ້າຈັງຊັ້ນກໍ່ຫາເງິນສົດມາສຳຮອງໄວ້ຫຼາຍໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂາດເງິນ, ແຕ່ນັ້ນກໍ່ມີຜົນເສຍຄືກັນ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ເງິນເພື່ອໄປສ້າງເງິນເຂົ້າບໍລິສັດເພີ່ມອີກ ຫຼື ເຮັດການຕະຫຼາດເພີ່ມເຕີມ ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າ ເຂົາອາດຈະໃຊ້ເງິນທຸ້ມການຕະຫຼາດແຊ່ງໜ້າເຈົ້າໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ຍອດຂາຍເຈົ້າຕົກໃນທີ່ສຸດ ບໍລິສັດ Uber ທີ່ເປັນແອັບໃນໂທລະສັບເພື່ອເອິ້ນລົດໂດຍສານທີ່ກຳລັງດັງໄປທົ່ວໂລກ ເຂົາເອງກໍ່ຂາດທຶນທຸກປີ, ບໍລິສັດບໍ່ມີກຳໄລຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງມາ ແຕ່ເງິນສົດຂອງ Uber ມີມະຫາສານເຖິງ 10 ພັນລ້ານໂດລາ ແຕ່ລະປີ Uber ຂາດທຶນ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ແປວ່າ Uber ສາມາດຂາດທຶນໄປອີກໄດ້ເຖິງ 10 ປີ

ນີ້ຄືຄວາມສາມາດການຫາເງິນສົດມາໄວ້ບໍລິສັດທີ່ເກັ່ງແທ້ໆຂອງຜູ້ບໍລິຫານ Uber ໂດຍການໄປຂໍທຶນຈາກນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກລົງທຶນຈາກດູໄບ, ຢີ່ປຸ່ນ ບໍລິສັດ Facebook ຂອງ Mark zuckerberg ເອງກໍ່ຖືວ່າບໍລິຫານເງິນສົດເກັ່ງ, ໃນຊ່ວງປີ 2010 ທີ່ Instagram ກຳລັງເລີ່ມມີຊື່ສຽງແຕ່ມີຜູ້ໃຊ້ພຽງ 35 ລ້ານຄົນ ແຕ່ Mark zuckerberg ເຫັນວ່າມີອານາຄົດ ຈົນຕັດສິນໃຈໃຊ້ເງິນສົດ 1 ພັນລ້ານໂດລາຂອງບໍລິສັດຊື້ຮຸ້ນທັງໝົດຂອງ Instagram ໃນຕອນນັ້ນຖືວ່າເປັນເງິນມະຫາສານຂອງບໍລິສັດ ເພາະ Instagram ຍັງບໍ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈັກໂດລາ ແລະ Facebook ເອງກໍ່ຍັງຫາເງິນໄດ້ພຽງໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ຮອດປັດຈຸບັນ Instagram ກາຍເປັນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໃຫ້ Facebook ເພາະໂຄສະນາເກືອບທຸກອັນທີ່ຈະລົງ Facebook ລ້ວນ

ແຕ່ຕ້ອງການລົງໃນ Instagram ນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຫຼາຍຄົນໃນ Facebook ຍ້ອງວ່າການເປັນໃຊ້ເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຂອງ Mark Zuckerberg ຖ້າເວົ້າທຸລະກິດໃນບ້ານເຮົາ ຄົງເຄີຍເຫັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຫຼາຍຮ້ານທີ່ໝູນເງິນບໍ່ທັນຈົນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ເພາະປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າເອົາເຄື່ອງໄປກ່ອນ ເມື່ອລູກຄ້າບາງຄົນທີ່ເຂົາເອງກໍ່ຖ້າເງິນນຳໂຄງການ ເຊິ່ງເງິນອອກຊ້າຢູ່ແລ້ວ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງຜິດນັດຈ່າຍໜີ້ ຮ້ານເຄື່ອງກໍ່ສ້າງກໍ່ເລີຍຂາດເງິນສົດ ບາງທີເຮົາເບິ່ງໄປບາງຮ້ານນີ້ໃຫຍ່ໆ ແຕ່ໄປເບິ່ງເງິນສົດເຂົາແທ້ໆນັ້ນອາດຈະມີໜ້ອຍດຽວ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນບໍລິຫານເກັ່ງ ບໍລິສັດອາດຈະເປັນໜີ້ມະຫາສານ ແຕ່ເຂົາມີເງິນສົດໄວ້ໃນການທີ່ຈະໃຊ້ເງິນໄປສ້າງເງິນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາມາໃຊ້ໜີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts