ກຸ່ມ ຄົ ນ ຈໍານວນ 14 ຄົ ນ ກໍ າ ລັງຕັ້ງວົງ ຕ ີ ໄກ່ສຸດທ້າຍ ຖື ກ ຈັ ບ

ຕັ້ງ ວົ ງ ຕ ີ ໄ ກ່ ຖື ກ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ນໍາຕົວໄປ ກັ ກ ກັນ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ປກສ ກຸ່ມ ສີນໄຊ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄດ້ສົມທົບກັບ ສະຖານີຮັບ ແ ຈ້ ງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເ ຫ ດ ສຸກເສີນ 1191 ເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ເຂົ້າ ກ ວ ດ ກາສັງວຽນ ຕ ີ ໄ ກ່ ຂອງ ທ້າວ ລຸ້ງເພັດ ຢູ່ ບ້ານໂພນຂາມ ເມືອງປາກງື່ມ

ພົບເຫັນກຸ່ມ ຄົ ນ ຈໍານວນ 14 ຄົ ນ ກໍ າ ລັງຕັ້ງ ວົ ງ ຕ ີ ໄ ກ່ ເຊິ່ງເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 10. ປັດຈຸບັນ ຈິ່ງໄດ້ນໍາຕົວ ພວກກ່ຽວໄປ ກັ ກ ກັນ ຢູ່ ສູນ ກັ ກ ກັນໂຮງຮຽນ ນ າ ຍ ສິບ ບ້ານໄຮ່ປາກງື່ມ ຕາມ ກໍ າ ນົດເວລາ 14 ວັນ ເພື່ອ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ

ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ພາຍຫຼັງຄົບຕາມກໍານົດເວລາ ຈິ່ງຈະໄດ້ນໍາພວກກ່ຽວມາສຶກສາ ອົ ບ ຮົບ ແລະ ປັ ບ ໃໝ່ຕາມ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮ ຽ ກ ຮ້ອງມາຍັງຊາວ ນວ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດ ຄຳ ສັ່ງ

ແລະ ແ ຈ້ ງ ການ ຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ວາງງອອກ ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ເພື່ອພ້ອມກັນ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ໃຫ້ ແ ຜ່ ລ າ ມ ເປັນວົງກວ້າງ.