ນັກສຶກສາຄະນະກະເສດສາດ +35 ຄົນຕິດໂຄວິດ

ວັນທີ 10/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຄວິດໄປຢາມ ຄະນະກະເສດສາດ ແລ້ວ.. ຍ້ອນຄວາມປະໝາດແທ້ໆ.. ຂໍໃຫ້ນອ້ງໆນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປອດໄພຫມົດທຸກຄົນເດີ້ຜົນ +35 ຄົນກໍ່ເລີຍໄດ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມາເອົາ, ຂໍໃຫ້ນອ້ງໆນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ມຊ) ປອດໄພຫມົດທຸກຄົນເດີ້ມື້ນີ້ເລີຍໄດ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມາເອົາ