ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,645 ຄົນເສຍຊິວິດໃໝ່ 7 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິ ດ ເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ + 1,645 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ຕິ ດ ເຊື້ອສະສົມ 86,148 ຄົນ, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 7 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 231 ຄົນ. ປິ່ນປົວດີໃໝ່ 751 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ນະຄອນຫຼວງ: 924 (ຊຸມຊົນ )
– ອຸດົມໄຊ: 108 (ຊຸມຊົນ)
– ຊຽງຂວາງ 70 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)



– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ: 64 (ຊຸມຊົນ)
– ບໍ່ແກ້ວ: 84 (ຊຸມຊົນ)
– ບໍລິຄຳໄຊ 5 ຄົນ (ຊຸມຊົນ )
– ວຽງຈັນ: 48 (ຊຸມຊົນ)
– ສະຫວັນນະເຂດ: 19 ຄົນ(ຊຸມຊົນ )



– ຈໍາປາສັກ: 31 ຄົນ(ຊຸມຊົນ )
– ໄຊສົມບູນ 40 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)
– ໄຊຍະບູລີ 21 (ຊຸມຊົນ)
– ຫົວພັນ 43 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)



– ຄຳມ່ວນ: 14 (ຊຸມຊົນ)
– ສາລະວັນ 5ຄົນ(ຊຸມຊົນ )
– ອັດຕາປື: 1 ຄົນ(ຊຸມຊົນ)



– ເຊກອງ: 11 (ຊຸມຊົນ ).
– ຜົ້ງສາລີ: 15(ຊຸມຊົນ)
– ຫຼວງນ້ໍາທາ: 141 (ຊຸມຊົນ)