ກຽມເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບບນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ

ກຽມເປີດປະເທດ ນາຍົກພ້ອມຫາລືກັບຄະນະຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບນັກທ່ອງທ່ຽວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນລວມຢ່າງລະອຽດຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ມາດ ຕ ະ ການ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບການເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີແຜນການເປີດປະເທດ ປະສານສົມທົບ,ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະຂໍການຮັບຮອງຈາກຄະນະຊີ້ນຳລວມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 135 /ນຍ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກຽມເປີດປະເທດ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຖືເປັນອີກ ຂີດໝາຍສໍາຄັນ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະເທດ