ລາຍລະອຽດຂອງຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດໃນມື້ນີ້

ມາຮອດວັນທີ 09 ທັນວາ 2021 ຕົວເລກຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອສະສົມ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ສປປ ລາວ 86.148 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີວິດສະສົມ 231 ຄົ ນ (ໃໝ່ 07), ປິ່ ນ ປົວຫາຍດີ ແລະ ກັບບ້ານໃນມື້ວານ ມີ 653 ຄົ ນ, ກໍ າ ລັງ ປິ່ ນ ປົວ 11.906 ຄົ ນ. ລາຍລະອຽດຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 07 ຄົ ນ ມີດັ່ງນີ້1 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 56 ປີ, ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ ບ້ານກິ່ວກະຈຳ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ພ ະ ຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເຂົ້າໂຮງໝໍ ວັນທີ່ 06 ທັນວາ 2021, ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ອິດເມື່ອຍ ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ສະພາບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍຫຼາຍພາຍຫຼັງຟອກ ໄ ຂ່ ຫຼັງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້ານອນ ຕິ ດ ຕາມຢູ່ຫ້ອງມໍລະ ສຸ ມ ມາຮອດເວລາ 23:20 ນາທີຂອງວັນທີ 07 ທັນວາ 2021: ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ2 ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບ ປະຊາ ຊົ ນ, ບ້ານຢູ່: ສັງຄະໂລກ ເມືອງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ພ ະ ຍາດປະ ຈຳ ໂຕ ບໍ່ເຄີຍກວດສຸຂະພາບ ໄດ້ ສັ ກ ຢາວັກຊິນປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຄົບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ມີອາການອິດເມື່ອຍຮາກຫຼາຍກ່ວາ 3 ວັນ ຈົນຮອດເວລາ 11:20 ນາທີ ຂອງວັນທີ່ 07 ທັນວາ 2021 ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ງ່ວງຊຶມ ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າມາໂຮງໝໍກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລ້ວສົ່ງເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ ແລະ ສະພາບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ບໍ່ໄດ້ສະຕິ ອາການ ບໍ່ດີ ມາຮອດເວລາ 5:15 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ3 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 85 ປີ, ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. ພ ະ ຍາດປະ ຈຳ ຕົວ ເປັນອຳ ມ ະ ພາດ ນອນ ຕິ ດ ຕຽງ 4 ປີ + ເບົາຫວານ ບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ຢາກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9. ວັນທີ 06 ທັນວາ 2021 ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ເຂົ້າມານອນໂຮງໝໍຍ້ອນວ່າ ໄຂ້ ໄອ ຫັນ ໃ ຈ ຝືດ ເປັນຢູ່ບ້ານໄດ້ 3 ມື້ ແລະ ຜົນກວດພົບ ເ ຊື້ ອ c o v i d – 1 9. ໄລຍະເວລາໃນການ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ວັນທີ່ 06-09 ທັນວາ 2021: ໄດ້ເຂົ້ານອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ຫ້ອງມໍລະສຸມ ເປັນເວລາ 04 ວັນ ຮອດເວລາ 10:50 ນາທີ ຂອງວັນທີ 09 ທັນວາ 2021: ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ4 ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 74 ປີ, ອາຊີບ: ແມ່ເຮືອນ, ບ້ານ ນໍ້າຫໍ້ໃຕ້. ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ ພ ະ ຍາດປອດ. ບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ຢາກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9. ວັນທີ 29 ພ ະ ຈິກ 2021 ຄົນ ເ ຈັ ບ ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍຍ້ອນອາການອິດເມື່ອຍ, ໄຂ້, ໄອ, ຫັນ ໃ ຈ ຝືດ ແລະ ຜົນກວດພົບ ເ ຊື້ ອ c o v i d – 1 9. ໄລຍະເວລາໃນການ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ວັນທີ່ 29 ພ ະ ຈິກ 2021 – 07 ທັນວາ 2021: ໄດ້ເຂົ້ານອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ຫ້ອງມໍລະສຸມເປັນເວລາ 09 ວັນ ມາຮອດເວລາ 24:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ່ 07 ທັນວາ 2021: ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ5 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 22 ປີ, ນັ ກ ໂ ທ ດ ຢູ່ຄຸມ ຂັ ງ ເມືອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.ພ ະ ຍາດປະ ຈຳ ຕົວ ແຂງແຮງດີ + ມີປະຫວັດ ເ ສ, ບ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ຢາກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9. ວັນທີ 08 ທັນວາ 2021 ຄົນ ເ ຈັບ ໄດ້ເຂົ້າມາໂຮງໝໍຍ້ອນອາການເມື່ອຍ, ໄອ, ຫັນໃຈຍາກ, ກະວົນ ກ ະ ວາຍ ແລະ ຜົນກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ໄລຍະເວລາເຂົ້າມານອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ວັນທີ່ 08-09 ທັນວາ 2021 ໄດ້ເຂົ້ານອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ຫ້ອງມໍລະສຸມ ເປັນເວລາ 02 ມື້ ມາຮອດເວລາ 20:20 ນາທີ ຂອງວັນທີ່ 09 ທັນວາ 2021: ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ6 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 65 ປີ, ບ້ານຮອ່ງສຸພາບ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ຍາດປະ ຈຳ ຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ຢາກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຄົບ ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເຊື້ອເວລາ 13:30 ນາທີຂອງວັນທີ 02 ທັນວາ 2021: ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ດ້ວຍອາການໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບ, ອ່ອນເພ່ຍ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງກວດຊອກຫາເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ແລະ ຮັບຄົນ ເ ຈັ ບ ເຂົ້ານອນ ປີ່ ນ ປົວ ມາຮອດເວລາ 18:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ່ 09 ທັນວາ 2021: ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ7 ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 87 ປີ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຄົນໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເຊື້ອ ວັນທີ 08 ທັນວາ 2021 ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງກວດຊອກຫາເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ແລະ ຮັບຄົນ ເ ຈັ ບ ເຂົ້ານອນ ປີ່ ນ ປົວ ວັນທີ 09 ທັນວາ 2021 ຍ້າຍຄົນ ເ ຈັ ບ ມາ ປີ່ ນ ປົວຢູ່ຕຶກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9: ຄົນ ເ ຈັ ບ ມີອາການບໍ່ຮູ້ສະຕິ, ຫາຍໃຈຫອບແລະມາຮອດເວລາ 19:50 ນາທີ ຂອງມື້ດຽວກັນ ຄົນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ