ເຕີມນ້ຳມັນລົດເຖີງທີ່ລາຄາເທົ່າກັນກັບປ້ຳນ້ຳມັນທົ່ວໄປ

ພຽງແຕ່ຢູ່ເຮືອນກໍໃສ່ນ້ຳມັນໄດ້ ບໍລິສັດ NTP ເປີດຕົວລົດໃຫ້ບໍລິການນຳມັນເຖິງທີ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໝົດບັນຫາທີ່ຕ້ອງຂີ່ລົດໄປຊອກຫາປ້ຳນ້ຳມັນມາຕື່ມໃສ່ແລ້ວ ເມື່ອບໍລິສັດ NTP ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມະຫາຊົນ ຜູ້ເປັນບໍລິສັດຂົນສົ່ງນ້ຳມັນມາ 5 ປີ ໄດ້ຫັນມາເປີດຕົວແອັບ ແລະ ບໍລິການສົ່ງນ້ຳມັນໃຫ້ເຖິງທີ່.

ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທົດລອງ ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລືອກການບໍລິການຜ່ານແອັບ NTP Petrols ໂດຍມີຂັ້ນຕ່ຳໃນການໃສ່ນ້ຳມັນ 100,000 ກີບ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍລິການໃດໆ ເທື່ອ. ສຳລັບປະເພດນ້ຳມັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນຕອນນີ້ຈະມີ ກາຊວນ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ ທີ່ມີລາຄາເທົ່າກັນກັບບັນດາປ້ຳທີ່ໃຫ້ບໍລິການ. ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊຳລະຄ່ານ້ຳມັນໄດ້ທັງເງິນສົດ ແລະ ຜ່ານແອັບ Onepay.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ວ່າການບໍລິການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເຖິງທີ່ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົດລອງ, ຂອບເຂດການຂົນສົ່ງຈຶ່ງມີຢູ່ 5 ຈຸດຕາມເຂດເທສະບານນະຄອນຫຼວງ ຈົນກວ່າຈະໝົດເດືອນກຸມພາ 2022 ເຊິ່ງອາດຈະມີການຂະຫຍາຍຂອບເຂດບໍລິການເພີ່ມຕື່ມໄປຈົນຮອດຕ່າງແຂວງໃນໄວໆນີ້.