ຊາຍໜຸ່ມໃຈດີຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຂາຍມັນເພົາ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຊົມເຊີຍ ໜຸມວີນຜູ້ໃຈບຸນທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຕະຫຼອດມາ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນເປັນລົດຖີບ 1 ຄັນໃຫ້ພໍ່ຄ້ານ້ອຍຂາຍມັນເພົາຢູ່ແຄມທາງ ໜຸ່ມວີນເປັນຄົນດີມີນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືຶອສັງຄົມຜູ້ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະຄົນພິການແຕ່ມີໃຈສູ້, ເພີ່ນວ່າຄົນແບບນີ້ຄວນໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈແລະຮັບລາງວັນ

ເພາະພວກເຂົາເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສຳລັບຄົນໆທົ່ວໄປທີ່ມີໂອກາດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ເພີ່ນຊ່ວຍເຫຼືອລົດຖີບໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍ(ພໍ່ຄ້ານ້ອຍ) ພ້ອມກັບໃຫ້ກຳລັງໃຈບອກໃຫ້ພໍ່ຄ້ານ້ອຍສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຂາຍຫຼາຍຢ່າງຕື່ມແລະໄດ້ອຸດໜູນຊື້ມັນເພົາຈຳນວນ 2 ມືນ. ຄົນດີມີນ້ຳໃຈຄືເຈົ້າຂໍໃຫ້ບຸນຄ້ຳນ້ຳຊູສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຄ້າໄດ້ຂາຍໝານລ້ຳລວຍເດີ.

Facebook Comments Box

Similar Posts