ວັດສີພົມເມືອງຄູນແຂວງຊຽງຂວາງສ້າງຂື້ນໃນປີ 1390

ວັດສີພົມ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1390 ຈສ 752 ສ້າງໂດຍ ອາຈານທຳມະຄາຖາ ຊ່າງຜູ້ມີສີມືດີເດັ່ນ ຈາກເມືອງຊວາ ( ຫຼວງພະບາງ ) ໂດຍແມ່ນ ເຈົ້າລ້ານຄຳກອງເປັນຜູ້ນຳຊ່າງຈາກເມືອງຊົວ ມາຍັງເມືອງພວນ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກເມືອງພວນຕົກເປັນເມືອງຂື້ນຂອງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ. ຮູບລັກສະນະການອອກເເບບແມ່ນຕາມເເບບລັກສະນະຂອງລ້ານຊ້າງ. ຍ້ອນ ສົ ງ ຄ າ ມ ທໍ າ ລ າ ຍ ຊຽງຂວາງ ແລະ ການບຸກລຸກ ຂອງສັກຕູເຮັດໃຫ້ວັດດັ່ງກ່າວ ຖື ກ ທໍ າ ລ າ ຍ ລວມເຖິງສິມ ແລະ ວັດສີພົມ ຕໍ່ມາປະຊາຊົນຊາວເມືອງນີ້ໄດ້ສ້າງສິມຄືນໄໝ່ຫຼັງ ສົ ງ ຄ າ ມ ອີນດູຈີນຄັ້ງທີ2

Facebook Comments Box

Similar Posts