ກ່ອງສຸ່ມ 5,000 ບາດບາງຄົນບອກວ່າໄດ້ບໍ່ສົມລາຄາ

ກະແສກ່ອງສຸ່ມ ມາແຮງຫລາຍ ຢາກຮູ້ວ່າ 5,000 ບາດ ໄດ້ຫຍັງແດ່?? ແກະກ່ອງມາລີວິວປັນກັນເບິ່ງ ປັນກັນຟັງແດ່ ຄຸ້ມຄ່າຢູ່ບໍ່ພີ່ນ້ອງ?? ຄວາມຈິງກັບສິງທີ່ໄດ້ຮັບມາມັນຕ່າງກັນ ມູນຄ່າສິນຄ້າມັນຕ່ຳກວ່າມາດ ຕ ະ ຖານຂອງລາຄາກ່ອງຫລາຍເກີນໄປ ສິນຄ້າທຸກຢ່າງລວມກັນໃນລາຄາສົ່ງຖືວ່າໄດ້ ກ ຳ ໄລໄປຫລາຍກວ່າທີີຄິດຫນ້ອຍຄົນທີ່ໄດ້ເກີນລາຄາໄປ ຄົນທີ່ມີກະບໍ່ຄິດຫຍັງຫລາຍ ແຕ່ຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ນ້ອຍຈະເປັນແບບໃດ?? ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ. ງານເຂົ້າພໍ່ ຄ້ າ ຄົນດັງ ຂາຍກອງສຸມ 5.000 ບາດ ໄດ້ເງີນມາ 7.000.000.000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ນາທີ( ນຳແນວ ພິມລິພາຍ ), ສຸດທ້າຍລູກ ຄ້ າ ບໍ່ພໍໃຈ ວ່າໄດ້ເຄື່ອງມາ ມູນຄ່າເຄິ່ງດຽວ,ເປັນການ ແ ຮ ກ ຕາເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່ອງສຸ່ມຄື ລູກ ຄ້ າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງໃນກ່ອງມີຫຍັງແນ່?? ແຕ່ທີ່ແນ່ໆຕ້ອງມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ 5,000 ບາດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອຕອບແທນ, ສົມ ມ ະ ນາຄຸນ ແລະ ຄືນ ກ ຳ ໄລໃຫ້ລູກຄ້າ. ຕິ ດ ຕາມຕອນຕໍ່ໄປ, ຖ້າມີມູນ ເລື້ອງນີ້ຈະຮອດມື ຕ ຳ ຫຼວດ ຫຼື ບໍ່??ເປີດກ່ອງຊຸ່ມ”ບ່າວວິນ”ເກືອບເປັນ ວິນ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Fong Fong Themmavong ໄດ້ສະ ແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຜິ ດ ຫວັງ ພໍໄດ້ເປີດກ່ອງ ຊຸ່ມ ມູນຄ່າ 5.000 ບາດ ຂອງ “ບ່າວວິນ” ຄິດ ເ ສ ຍ ດາຍເງິນຕາມຫລັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກ່ອງຊຸ່ມດັງກ່າວ ບາງຄົນອາດຈະ ຄຸ້ ມ ຄ່າ ກັບເງິນທີ່ ເ ສ ຍ ໄປ, ນີ້ຄືກົນລະຍຸດ ການ ຕ ະ ຫລາດຂອງຜູ້ຂາຍ”ຢາກໃສ່ຫຍັງກ້າໄດ້”.ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ : ສຸດຍອດ ມິຕິໃໝ່ການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ… ປິດຍອດທີ່ 20 ລ້ານກວ່າບາດ ຫຼື ເປັນເງິນກີບປະມານ 7,2 ຕື້ກີບ ໃນມື້ດຽວ ວົງການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍຕ້ອງສັ່ນສະ ເ ທື ອ ນ ມິຕິໃໝ່ການຂາຍເຄື່ອງຂອງ ພໍ່ຄ້າວິນ ປິດຍອດທີ່ 20 ລ້ານກວ່າບາດຫຼື ເປັນເງິນກີບປະມານ 7,2 ຕື້ກີບ ໃນມື້ດຽວ (ໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ) ໜຸ່ມວິນກາຍເປັນ ພໍ່ຄ້າ ມາ ແ ຮ ງ ສາຍາ ພິມຣີ່ພາຍ ເມືອງລາວ ເພາະຂາຍເກັ່ງຄືກັນ ຂາຍຫຍັງກໍປັງໄປໝົດ ຫຼ້າສຸດ ເ ຮັ ດ ກ່ອງສຸ່ມ ຫຼາຍຄົນກໍ CF ໄປລົວໆ. ນາທີນີ້ຕ້ອງ ຍົ ກ ໃຫ້ລາວແລ້ວແຫຼະ ທັງເປັນ ພໍ່ຄ້າແລະ ພ ະ ເອກ MV ເພງດັງ “ຢາກເຂົ້າປະຕູວິວາ” ຂອງທີມງານ ລູ ກ ເຂີຍໃສ່ມອງ. ສໍາລັບ “ວິນ” ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກດີໃນນາມ ພໍ່ຄ້າວິນ ໜ້າຫຼໍ່ ທີ່ມີເຕັກ ນິ ກ ການຂາຍບໍ່ທໍາມະດາ ຂາຍເຄື່ອງບໍ່ເທົ່າໃດປີກໍກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງການຂາຍອອນລາຍແລະ ມີລູກ ຄ້ າ ທຸກໄວອາຍຸ ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເວົ້າເຖິງບໍ່ໄດ້ກໍຄືການຊ່ວຍສັງ ຄົ ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ ທຸ ກ ຍາກ. ວິນ ອາຍຸ 23 ປີ ຮຽນ ຈົ ບ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ