ພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອໂຄວິດສູງສຸດ 1.898 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ

ວັນທີ 11/12/2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ນີ້ເພີ່ມໃຫມ່ ຕິ ດ ເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ່ 1,898 ຄົນ (ເ ສັ ຍ ຊີວິດໃຫມ່ 5 ຄົນ. ນະຄອນຫລວງ 4 ຄົນ, ຫລວງ ພ ະ ບາງ 1 ຄົນ )ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 1,898 ຄົນ… ຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແຕະ ພັ ນ ຄົນເກືອບທຸກໆວັນແລ້ວ ແພດໝໍ ຫລາຍຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານກັບເຮືອນ, ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 11/12/2021, ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 8,074 ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 737ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 50ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ຈໍາປາສັກ (CPS). 12ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ສາລະວັນ (SRV) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )– ເຊກອງ (SK) 1ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ອັດ ຕ ະ ປື (ATP)17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 90ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ວຽງຈັນ (VTo) 74 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ (LPB) 89 ຄົນ. ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ 28 ບ້ານ, 49 ຄົນ, ເມືອງປາກອູ 2 ບ້ານ, 27 ຄົນ, ເມືອງປາກແຊງ 3 ບ້ານ, 5 ຄົນ, ເມືອງນານ 5 ບ້ານ, 6 ຄົນ, ເມືອງນ້ຳບາກ 2 ບ້ານ, 2 ຄົນ
– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 81 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )– ອຸດົມໄຊ (ODX).79 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 4ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 26ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ຊຽງຂວາງ (XK) 344ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )– ຄໍາມວນ (KM) 49ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 41 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ໄຊສົມບູນ (XSB) 40 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )
– ຫົວພັນ (HP). 184 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )