ຜູ້ສາວໂພສຜົວຕົນເອງ ຖຶື ກ ຜູ້ສາວນ້ອຍ ລັ ກ ກີນຕັ້ງດົນແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ

ທີ່ສປປ ລ າ ວ ກາງເດືອນ ທັນວາ 2021 ຈາກເຟສບຸກ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເຈົ້າງາມໃດສາວ ແຕ່ເຈົ້າ ແ ຣ ດ ໂພດ ຫຼີ້ ນ ຜົ ວ ເ ຂົ າ ແບບ ໜ້ າ ບໍ ອ າ ຍ ຫຼີ້ ນ ມາຈັກ ຄົ ນ ແລ້ວລະ ບາດ ຈັ ບ ໄດ້ລະເຮັດ ໜ້ າ ຕາ ເ ຊີ ຍ ຄືບໍມີຫຍັງເກີດຂື້ນ ສົງໃສຜ່ານມາຫຼາຍ ແ ລ້ ວ ຊັນນະ ຈື່ງເຮັດສະບາຍໆ ແບບ ໜ້ າ ຕາເສີຍ ກ ູ ລະບໍຄີດເລີຍຊີຫາກີນ ຈໍ້ ໆ ແບບນີ້ ຜູ້ຊາຍ ໂ ສ ດ ກະຫຼາຍເຈົ້າກະຍັງບໍເລືອກເນາະ ຫຼືວ່າກີນບໍແຊບທໍ ລັ ກ ກີນ ຜົ ວ ເຂົາຫວາ ເ ມ ຍ ນ້ອຍ 100 ລີລາ ສົງໃສ ລີ ລາ ມັ ນ ເ ດັ ດ ເລິຍ ຕີ ດ ກັນໝົດທີບ ເ ຈັ ບ ໃຈ ແ ຮ ງ ກະຍ້ອນ ມື ງ ເປັນສ່ຽວຂອງຫຼານ ກ ູມາກີນ ເ ບ ຍ ມາ ຫຼີ້ ນ ຢູ່ນີແຕ່ນ້ອຍ ບ າ ດ ຊີມາເຮັດ ລະມາ ລັ ກ ລົມຜົວ ກ ູ ເນາະ ເຮັດ ກ ູ ຄັກຫຼາຍ ເ ຈັ ບ ກ່ອນເກີດລູກ ກະສ່ຽວຮັກຂອງ ມາ ລັ ກ ລົມຜົວ ກ ູ ນີລະ ຊົ່ ວ ທັງ ຍີ ງ ຊົ່ ວ ທັງຊາຍ save Singgle Mom Save Mae Jina”