ເດັກນ້ອຍແລກເກີດຖືກຖິ້ມເສຍຊີວິດ

ຂ່າວ ເ ສົ້ າ ກວດສອບພົບວ່າເສຍຊີວິດແລ້ວ ກູ້ໄພແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງວ່າ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022 ເວລາ 19:30 ນາທີ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດວ່າມີ ເ ດັ ກ ນ້ອຍແລກເກີດ ຖື ກ ຖິ້ມ ຢູ່ເຂດ ບ້ານຫົວເມືອງເໜືອ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນ ເ ພ ດ ຍິ ງ ຈາກການກວດສອບພົບວ່າ ເສຍຊີວິດແລ້ວ