ຕົວະວ່າເປັນອຳມະພາດ20ປີໃຫ້ຄອບຄົວເບິ່ງແຍງທຸກຢ່າງ

ສາວຂີ້ຄ້ານຕົວະວ່າເປັນອຳມະພາດ 20 ປີ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຄົນດູແລທຸກຢ່າງ, ເປີດເຜີຍ ຍິ ງ ສາວຂີ້ຄ້ານ ທຳທ່າເປັນອຳມະພາດດົນເຖິງ 20 ປີ, ຕົວະໃຫ້ຄອບຄົວເບິ່ງແຍງທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄວາມຈິງກໍຄືຄວາມຈິງ ເມືອຫຼານຂອງລາວໄດ້ເຫັນນ້າສາວທີ່ເປັນອຳມະພາດຄົນນີ້ລຸກຍ່າງ. ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຈາກເວບໄຊ້ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາວຈີນ ອາຍຸ 35 ປີ ນອນປ່ວຍ ຕິ ດ ຕຽງເປັນອຳມະພາດດົນເຖິງ 20 ປີ ຕ້ອງຫາຄົນໃນຄອບຄົວເບິ່ງແຍງ ຕ ະ ຫຼອດ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງອາຫານຈົນໄປຮອດການພິກໂຕ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າສາວຄົນນີ້ຂີ້ຕົວະ ຈົນມື້ໜຶ່ງໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ. ຍີ ງ ຄົນນີ້ ມີຊື່ວ່າ: ອູກຸ້ຍອິງ ຄອບຄົວຂອງລາວອາໄສໃນເຫີເປຍ ປ ະ ເທດຈີນ,

ພໍ່ລາວເສຍຊີວິດໄປແຕ່ຕອນລາວຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີແມ່ເປັນເສົາຫຼັກຄອບຄົວ ໂດຍສາວຂີ້ຕົວະຄົນນີ້ເປັນລູກສາວຫຼ້າ ມັກສຸຂະພາບບໍ່ແຂງ ແ ຮ ງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລທຸກຢ່າງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ ອູກຸ້ຍອິງ ກາຍເປັນຄົນເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ແລະ ອີດສາອ້າຍເອື້ອຍ. ຈົນມາອາຍຸ 16 ປີ, ອູກຸ້ຍອິງ ໄດ້ ຜິ ດ ກັນນຳອ້າຍ ແລະ ອ້າຍໄດ້ ຕົ ບ ໜ້ານ້ອງສາວ. ຫຼັງຈາກມື້ນີ້ ອູກຸ້ຍອິງ ກໍເລີ່ມຫຼົ້ມ ປ່ ວ ຍ ແລະ ບອກວ່າຕົນເອງເປັນອຳມະພາດຍ່າງບໍ່ໄດ້. ຈົນຄວາມຈິງປາກົດ, ເມື່ອມື້ໜຶ່ງຫຼານ ຂອງອູກຸ້ຍອິງ ກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ເຫັນນ້າສາວທີ່ເປັນອຳມະພາດລຸກຂຶ້ນມາຍ່າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼານກໍໄດ້ໄປບອກແມ່(ເອື້ອຍຂອງອູກຸ້ຍອິງ) ພ້ອມໄດ້ລັກ ຕິ ດ ກ້ອງວົງຈອນວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນແນວໃດແທ້,

ຈົນໄດ້ເຫັນອູກຸ້ຍອິງ ທີ່ເປັນອຳມະພາດລຸກຂຶ້ນຈາກຕຽງໄປຫາແນວກິນຢູ່ເຮືອນຄົວ ກ່ອນທີ່ຈະກັບມານອນຢູ່ຕຽງຕາມປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຄອບຄົວກໍພາອູກຸ້ຍອິງ ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ພົບວ່າ: ຮ່າງກາຍຂອງອູກຸ້ຍອິງ ແມ່ນປົກກະຕິດີ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຳມະພາດ ແຕ່ກັບພົບວ່າອູກຸ້ຍອິງ ນັ້ນມີສະພາບຈິດທີ່ ຜິ ດ ປ້ອງກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາສະພາບຈິດ. ປັດຈຸບັນ, ອູກຸ້ຍອິງ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຫາຍດີ ແລະ ກັບມາໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິຄືຄົນທຳມະດາໄດ້ແລ້ວ.