ໂສມຫນ້ານັກຕົ້ມຕຸ່ນ500.000ໂດ່ລ່າ

ຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ອັນນີ້ແມ່ນໂສມຫນາ້ ນັ ກ ຕົ້ມຕຸ່ນເອົາເງີນເດີ ມັ ນ ຈະແຊັດມາຫາຕີສະນິດກັບເຮົາໂລດ ແລ້ວມັນເອົາພາບເງີນໂດ່ລາ່ມາລໍ້ເຍື່ອເພື່ອຫວັງຈະເອົາເງີນຂອງເຮົາ ມັນບອກໂອນເງີນມາແລກເອົາ700ໂດ່ລ່າ

ທັງໆທີ່ຮູບເງີນຂອງມັນບໍ່ມີມູນຄ່າທໍ່ເງີນເຮົາຢູ່ໃນມື10ພັນກີບ ອາຈານລົງບອກເພື່ອເຕືອນໃຫ້ລະວັງເທົ່ານັ້ນເດີ ເພາະໃນໂລກບໍ່ມີໃຜຈະໃຫ້ເງີນເຮົາລາ້ໆ500.000ໂດ່ລ່າ ຂໍຂອບໃຈທີ່ແຊແລະຕິດຕາມເຟສອາຈານ…., ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ