ນ້ຳມັນແພງຂຶ້ນຄົນຍ່າງຫຼາຍຂຶ້ນຍິບເກີບດີຂື້ນ

ຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ນຳ້ມັນແພງຂຶ້ນ ຄົນຍ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ “ທຸລະກິດຂອງພໍ່ ຕ້ອງມີລູກຄ້າເພິ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ ຊີວິດຄົນເຮົາ ຈະສຸກຫຼືທຸກ ມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບວ່າ ເຮົາມີຫຼາຍກວ່າຜູ້ອຶ່ນ

ມັນຂຶ້ນກັບວ່າ ເຮົາພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ເຮົາພໍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ ແຕ່ຖ້າເລືອກໄດ້ ກໍຂໍໃຫ້ມີເງິນຫຼາຍໆ ສຸກໂຊກດີ ຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍ”, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ