ບ່າວວິນກັບມາແລ້ວພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກເໝືອນເດີມ

ຊົມເຊີຍ ບ່າວວິນ ຄົນຫລໍ່ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍບໍ່ຫຍັງຜົນປະໂຫຍກ ຊ່ວຍເຂົ້າສານໃຫ້ຜູ້ຂາດເຂີນ ຖ້າຢູ່ປະເທດເຮົາມີຄົນໃຈດີຄືແບບນີ້ຫຼາຍໆທ່ານ ປະເທດເນົາອາດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວໜ້າ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ